بازی جدید تیراندازی و تمرکز

تیراندازی و تمرکز: در این بازی باید هدفهای قرمز رنگ را نشانه گیری کنید تا امتیاز مثبت بگیرید.در صورت تیراندازی اشتباه امتیاز منفی میگیرید.

تیراندازی و تمرکز,بازی تیراندازی و تمرکز,بازی جدید تیراندازی و تمرکز

آکاایران: بازی جدید تیراندازی و تمرکز

ادامه مطلب
تبلیغات