بازی جالب ، بازی محلی بوجاق توتدی

آکاایران: بازی جالب ، بازی محلی بوجاق توتدی

آکاایران:   بازی محلی بوجاق توتدی نام محلی: بوجاق توتدی اهداف کلی: آشنایی با اشکال هندسی ، تقویت قدرت جهش و تعادلاهداف جزیی: تسریع و دقت در انجام عکس العمل هاتعداد بازیکن: 5 نفرسن بازیکنان: 10 الی 15 سالهابزار لازم: یک قطعه گچمحوطه بازی: زمینی به ابعاد 4 × 4 متر  شرح بازی:  مربع 4 ×

,

  بازی محلی بوجاق توتدی

نام محلی: بوجاق توتدی

اهداف کلی: آشنایی با اشکال هندسی ، تقویت قدرت جهش و تعادل
اهداف جزیی: تسریع و دقت در انجام عکس العمل ها
تعداد بازیکن: 5 نفر

تبلیغات