بازی تست هدفگیری 2016

به هدفهای مورد نظر که از مکان های مختلف بیرون می آیند شلیک کنید تا نشانه گیری خود را امتحان کنید.هر وقت تیرتان تمام شد توسط دکمه شیفت کیبرد تیر بگیرید و همچنین توسط کلید اسپیس می توانید به هدف مورد نظر زوم نمایید .توسط چپ کلیک موس هم تیراندازی کنید.

بازی تست هدفگیری 2016,آکاایران,دانلود بازی تست هدفگیری 2016

آکاایران:بازی تست هدفگیری 2016

ادامه مطلب
تبلیغات