بازی انلاین نجات مشتریان رستوران پاپا

 

باید رستوران دار بستنی فروش به مشتری های خود کمک کند تا از بستنی قول پیکر در امان باشند و یکی یکی مواد این بستنی را پیدا کندووقتی که نمام شد این مواد را به بستنی تبدیل می کنیم .

بازی انلاین نجات مشتریان رستوران پاپا,بازی انلاین نجات مشتریان رستوران پاپا جدید,بازی انلاین نجات مشتریان رستوران پاپا کامپیوتری

آکاایران:بازی انلاین نجات مشتریان رستوران پاپا

ادامه مطلب
تبلیغات