بازی آنلاین کشتیها

توسط کلید z به سمت کشتیها بمب پرتاب کنید و توسط کلید x به سمت هواپیماها تیر شلیک کنید شما نباید به هواپیماها برخرود کنید.توسط موس هم می توانید هواپیمای خودتان را حرکت و جابجا کنید.

بازی کشتیهای جنگی,بازی کشتیها,بازی جنگ کشتیها

آکاایران: بازی آنلاین کشتیها

ادامه مطلب
تبلیغات