بازی آنلاین پرتاب تبر

توضیحات: در این بازی باید با پرتاب تبر اسکلت ها را نشانه بگیرید و با پرتابی دقیق به سمت اسکلت ها آن ها را هدف قرار داده و به مرحله بالاتر بروید

بازی آنلاین پرتاب تبر

<
تبلیغات