بازی آنلاین همه یا هیج

 

توضیحات: یک بازی فکری که در آن باید با استفاده از الگوی داده شده شکل ها را به ترتیب انتخاب کنید که مانند الگو شود و یا بکلی با آن تفاوت داشته باشد.برای آموزش بازی ابتدا راهنمای بازی را بخوانید

بازی آنلاین همه یا هیج

ادامه مطلب
تبلیغات