بازی آنلاین نینجای پرتاب گر

توضیحات: یک بازی پرتابه که به صورت مرحله ای است و در آن یک نینجا اقدام به نشانه گیری و پرتاب توپ به سمت محل مورد نظر می کند و با توجه به پرتاب امتیاز بدست می آورد

بازی آنلاین نینجای پرتاب گر

ادامه مطلب
تبلیغات