بازی آنلاین موتور سوار کاغذی

با استفاده از مهارت های موتور سواری می توانید با تیم خود موانع را پشت سر گذاشته و هر مرحله را کامل کنید . هر موتور سوار می تواند موتور و تجهیزاتش را تقویت کند. حجم این بازی آنلاین موتور سواری نیز ۵ مگابایت می باشد .اطلاعات هک بازی : قدرت نا محدود موتور , توانایی افزودن هر ویژگی اضافی به موتور !

بازی آنلاین موتور سوار کاغذی

تبلیغات