بازی آنلاین ماشین و پرچم ها

به وسیله ی دو جهت چپ و راست صفحه کلید ماشین را طوری کنترل کنید که با ماشین دیگر تصادف نکنید و پرچم های زیادی بخورید.

بازی آنلاین ماشین و پرچم ها

ادامه مطلب
تبلیغات