بازی آنلاین فکری اوتلو

بازی زیبا و پرطرفدار اوتلو

دستو عمل: باید مهره ها را طوری قرار دهید که در پایان تعداد مهره های شما بیشتر بوده تا برنده شوبد

بازی آنلاین فکری اوتلو

ادامه مطلب
تبلیغات