بازی آنلاین دوقلو

توضیحات: در این بازی باید هر دو توپ را به صورت همزمان به مقصد برسانید و با فشار کلید های جهت به صورت همزمان هر دو توپ را حرکت دهید

بازی آنلاین دوقلو

ادامه مطلب
تبلیغات