بازی آنلاین دفاع با قارچ

 

توضیحات: یک بازی استراتژیک که در آن با چیدن مناسب قارچ ها در مسیر از مزرعه کشاورزی دفاع کنید و از هجوم آفات به آن جلوگیری نمایید

بازی آنلاین دفاع با قارچ

ادامه مطلب
تبلیغات