بازی آنلاین دفاع از برج پرنسس

توضیحات: باید از برج پرنسس دفاع کنید. برای این کار اسلحه هایی در اختیار شما قرار گرفته که در موقع مناسب آن را بکار برده و دشمنان را از بین ببرید و به این ترتیب برج را حفظ نمایید

بازی آنلاین دفاع از برج پرنسس

ادامه مطلب
تبلیغات