بازی آنلاین تیراندازی به بلوط

توضیحات: در این بازی باید با استفاده از اسلحه دوربین دار بلوط ها را نشانه بگیرید و با هدف گیری آن ها،به آن ها شلیک نمایید

بازی آنلاین تیراندازی به بلوط

ادامه مطلب
تبلیغات