بازی آنلاین توپ های بولینگ

توضیحات: در این بازی مهارت خود را در بازی بولینگ مورد آزمایش قرار ی دهید. باید با نشانه گیری دقیق اهداف مشخص شده را نشانه بگیری و توپ بولینگ را به سمت آن ها پرتاب کنید

بازی آنلاین توپ های بولینگ

ادامه مطلب
تبلیغات