بازی آنلاین الماس

  • توضیحات بازی: بازی آنلاین الماس ی بازی فکری خیلی جالب و سرگرم کنندس که توزی بازی شما باید بتونین سنگهایی که جلوی سقوط الماس وگرفتن با زدن چکش بردارین و بزارین سقوط کنه و توی گاری پیرمرد بیافته تو مراحل دیگه بازی مشکل تر و جالب تر میشه .
  • دستورالعمل بازی: با موس بازی کنترل میشه .

بازی

تبلیغات