بازیگر نقش رفسنجانی معمای شاه در گفتگوی جالب - عکس گریم

آکاایران: گفت وگو با بازیگر نقش هاشمی رفسنجانی در «معمای شاه»

بازیگر نقش هاشمی رفسنجانی : از مطبوعات به سینما آمدم | انتشار عکس های فاقد گریم

حسین باقریان بازیگر نقش آیت الله رفسنجانی در «معمای شاه» می گوید به صرف شباهت چهره این نقش را بازی نکرده و چون تجربیات دیگری در زمینه بازیگری داشته از سوی ورزی برای این نقش انتخاب شده است.

گریم بازیگر نقش رفسنجانی معمای شاه

,

آکاایران: بازیگر نقش رفسنجانی معمای شاه در گفتگوی جالب + عکس گریم

هاشمی رفسنجانی در معمای شاه

نژلا پیکانیان: حسین باقریان را از سال هایی که دبیر تحریریه نشریه سروش هفتگی بود می شناسم. همان موقع هم دستی در

تبلیغات