بازیافت در طول تاریخ

مقدمه:

بشر همواره به دنبال روش های نوینی برای زندگی بهتر و ایجاد محیطی سالم بوده است.

برخوردار بودن از یک زندگی آرام و به دور از هر گونه آلودگی، همواره از آرزوهای او بوده و در این راستا همواره تلاش وی برای ارائه راهکارها و وضع قوانینی بوده که به این مهم دست یابد.

در قرن حاضر که به نظر تعداد زیادی از دانشمندان، قرن انفجار جمعیت نام دارد، وجود ابرشهرها و تراکم مراکز صنعتی در حومه آن ها مشکلات نامطلوبی را برای ساکنین آن مناطق و در نتیجه تمامی انسان ها پدید می آورد و در نهایت اکثر پارامترها و مشخصه های زیستی دچار نوسانات زیادی می شوند و اثرات نامطلوبی را بر محیط زیست می گذارند. از نتایج افزایش جمعیت می توان به افزایش میزان مصرف شهری و صنعتی اشاره نمود که آن ها نیز به نوبه خود موجب استخراج بیش از حد مواد و منابع طبیعی و افزایش تولید پسماند می گردند.

بزرگ ترین مشکل

ادامه مطلب
تبلیغات