بازی؛ بهترین مربی کودک

ایسنا: کودک از طریق بازی یادگیری را می‌آموزد و در این راستا بازی، بهترین مربی کودک است.

بازی نقش به‌سزایی در بهداشت و روان آینده شخصیتی کودک دارد و در این راستا بازی نمایاندن واقعیت بر اساس شخصیت خود کودک و پیرامون وی است.

به کودک از طریق بازی می‎توان مقررات را آموزش داد، چرا که در بازی ناسازگاری‎های کودک و نابسامانی‎های او ساماندهی می‌شوند و کودک در این راستا به درک مفاهیم از طریق اندیشه و عقل و پذیرش انضباط می‎رسد.

بازی تعریف مشخصی ندارد، چرا که بازی هدف خاصی را در خارج از خود نداشته و هدف اصلی در داخل خود بازی است، در حالی که مثلاً در کار هدف خارج از آن است و در این راستا کار می‎تواند خوشایند و یا ناخوشایند باشد، چرا که تأمین منابع مالی از آن طریق یکی از اهداف انجام کار است، ولی در بازی شادی و خوشحالی هدف اصلی
ادامه مطلب
تبلیغات