بازسازی یک همسرایده آل

بازسازی یک همسرایده آل

 


یک گفتگوی خانوادگی-روانی با دکتر محمد مهدی قاسمی روان پزشک:

اگر شما با همسری ازدواج کنید که علاقمند به تفریح دایمی با دوستانش باشد و اهل کار و زندگی نباشد و به قول معروف، خانواده دوست نباشد و خلاصه، با معیارهای شما سازگار نباشد؛ چگونه می خواهید او را تغییر بدهید؟

 

 
برای پاسخ این سوال به سراغ دکتر محمد مهدی قاسمی، روان پزشک، رفته ایم تا حرف های ایشان را در این خصوص بشنویم.

- خیلی از همسران دلشان می خواهد که گاهی در بعضی موارد ، شریک زندگی شان را اصلاح کنند.آیا این کار امکان پذیر است؟

ببینید، شاید

ادامه مطلب
تبلیغات