بازسازی هفده صحنه مرگ تراژیک از فروغ فرخزاد تا شریعتی - تصاویر


بازسازی هفده صحنه مرگ تراژیک از فروغ فرخزاد تا شریعتی + تصاویر
این آلبوم از عکسهای آزاده اخلاقی شامل عکس های صحنه ای از لحظات مرگ یا قتل چهره های مهم سیاسی - فرهنگی ایران معاصر است. از اعدام میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل در مشروطیت تا مرگ سهراب شهید ثالث، فیلمساز در آمریکا.

آزاده اخلاقی را باید اتفاقی مهم در عرصه هنر عکاسی ایران دانست. او در واپسین ر
تبلیغات