بازخوانی شخصیت یک اسطوره

,حضرت زینب علیهاالسلام, فضائل, مقام معنوی ,زندگینامه بزرگان دینی

در حال حاضر از شخصیت های بسیاری که در عرصه عای مختلف حضور داشتند تکریم می شود. مانند شاعران بنام یا هنرمندان و یا اندیشمندان بزرگ که تأثیری ماندگار در تاریخ داشته اند. و این بزرگداشت از شخصیت ها، مقبول همه انسانهای پاکسرشت است. و این فراتر از یک فرهنگ یا آیین و دین خاص است
.

یکی از شخصیتهای تاریخی حضرت زینب علیهاالسلام است که قرنها از حیات ایشان می گذرد. چرا باید از مقام ایشان تکریم کرد؟ در شخصیت این بانو چه هست که

ادامه مطلب
تبلیغات