باروری فضا (2)

همانطور که در قسمت قبلی خواندید، سحابی خرچنگ از انفجار یک ستاره در 1000 سال پیش بوجود آمده است. ولی این انفجار ستاره ای چیست؟

 

انفجاری بینهایت عظیم!!

,باروری فضا (2),نجوم ، ستاره شناسی و فضانوردی

آهن، فراوانترین عنصر زمین، یک عنصر خالص است، نه فقط به این خاطر که ما برای ساختن همه چیز از آن استفاده می کنیم، بلکه به خاطر این که باعث ایجاد تغییر در سیر تکاملی آن دسته از ستارگان کمیابی که جرمی حدود 8 برابر خورشید دارند، می شود. چنین ستارگانی در مقیاس کیهانی، زندگی کوتاهی دارند یعنی فقط چند میلیون سال زندگی می کنند، که برای کل کیهان فقط یک لحظه به حساب می آید.

وقتی که قسمت مرکزی ستاره سنگین در طی مراحل فعالیت هسته ای خود، به مرح

تبلیغات