بارندگی

میزان بارندگی در جهان
میانگین بارش سالانه در کشورهای جهان


بارندگی (به انگلیسی: Precipitation) فرایندی است که طی آن بخار آب تحت شرایط جوی متراکم شده و بصورت مایع یا جامد بر اثر نیروی گرانش زمین بر سطح زمین ببارد. شکل‌های اصلی بارندگی شامل نم نم باران، باران، برف و باران، برف و تگرگ است.

تبلیغات