بارش برف در جهرم پس از 18 سال

ایسنا: چشم شهروندان جهرمی بعد از 18 سال، به جمال سفید برف روشن شد! بسیاری از جوانان و نوجوانان جهرمی که تاکنون شاهد بارش برف در شهر خود نبودند، شب گذشته را با خشنودی به صبح رساندند.

آخرین بارش سنگین برف در جهرم به سال 51 باز می‌گردد، اگرچه سال 75 نیز مردم در این شهرستان شاهد نزول این رحمت الهی بودند اما هیچ‌گاه یاد برف سنگین سال 51 از ذهن جهرمی‌هایی که آن روزها بودند، پاک نشده است.

برپایه این گزارش ارتفاعات جهرم معمولاً در زمستان و با برودت هوا همواره پوشیده از برف می‌شود اما بارش برف آن هم پس از 18 سال برای اقشار مردم جهرم لذت دیگری دارد. حجم بارش برف در جهرم آنقدر بود که شادی برف‌بازی را برای جوانان و نوجوانان این شهرستان گرمسیری به‌ارمغان بیاورد و در خاطراتشان ثبت کند.

تبلیغات