بارداری و اضافه وزن

آکاایران: اضافه وزن در دوران بارداری ،طبیعی یا مشکل؟؟؟

با توجه به اینکه در خانم های با وزن زاد و چاق خطر دیابت بارداری و افزایش خون، مسمومیت بارداری و سزارین وجود دارد باید گفت فرزندان آنها نیز در خطر مشکلاتی مثل وزن زیاد، آنومالی مادرزادی و خطرات زایمان قرار دارند.


,بارداری ،اضافه وزن ،اضافه وزن دربارداری ،وزن نرمال در بارداری،اضافه وزن طبیعی در دوران بارداری,

آکاایران: بارداری و اضافه وزن


اما پاسخ سوال که اضافه وزن در بارداری کجا می رود؟
بچه                                   &n

ادامه مطلب
تبلیغات