بارداری خارج از رحم دقیقاً چیست؟

آکاایران: بارداری خارج از رحم دقیقاً چیست؟

,

آکاایران: بارداری خارج از رحم دقیقاً چیست؟

بارداری خارج از رحم زمانی اتفاق می افتد که تخمک خارج از رحم جای می گیرد،…

 وضعیت باروری بعد از بارداری خارج از رحم چگونه است؟

امروزه، بارداری خارج از رحم به ندرت مانعی در باروری محسوب می شود. وانگهی بنابر اظهار نظر متخصصان زنان و ماماها، ۶۰% زنانی که بارداری خارج از رحم داشته اند، طی دو سال آینده می توانند مجدداً باردار شوند.

بارداری خارج از رحم دقیقاً چیست؟
بارداری خارج از رحم زمانی اتفاق می افتد که تخمک خارج از رحم جای می گیرد، اکثر اوقات این جایگیری در مجرای فالوپ صورت

ادامه مطلب
تبلیغات