بادکنک بازی

بادکنک بازی     

راهنمای انتخاب اسباب بازی برای کودکان
بادکنک بازی یکی از بازی های جذاب، مفرح و لذتبخش برای کودکان است. بادکنک ها به علت سبک بودن و در هوا معلق ماندن و حرکت آرام ، جذبه و زیبایی خاصی دارند...

انتخاب اسباب بازی کودک,بازی با کودک,انواع بازی های کودکانه

 این بازی مورد علاقه ی همه کودکان ملل مختلف است. کودکان، به وسیله ی بادکنک بازی، مفاهیم زیادی را یاد می گیرند، از جمله:
* پر شدن بادکنک ها از هوا را مشاهده، لمس و احساس خواهند کرد.
* جریان خارج شدن هوا از بادکنک ها را لمس و احساس خواهند کرد.
* صدای وارد شدن جریان هوا به داخل

ادامه مطلب
تبلیغات