بادنجان‌سانان

بادنجان‌سانان
بادنجان (Aubergine)
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): آستریدها
راسته: Solanales
Dumortier, ۱۸۲۹
تیره (زیست‌شناسی)

بادنجان‌سانان (Solanales) یکی از راسته‌های گیاهان است.

بادنجان‌سانان راسته‌ای از دولپه‌ای‌های پیوسته‌گلبرگ با تیره‌های متعدد است.

تبلیغات