این 7 خطر پای سالمندان را تهدید میکنند

,خطرات سالمندی,چه خطراتی سالمندان را تهدید میکند؟,مراقبت از سالمندان,

آکاایران: این 7 خطر پای سالمندان را تهدید میکنند

آکاایران: بخش نهایی زنده بودن و چرخه حیات هر انسانی را دوران سالمندی میگویند.در دوران سالمندی بدن قدرت خودش را از دست میدهد و از این رو نمیتواند در مقابل بیماری ها و کسالت ها واکنش خوبی را نشان دهد.در ایران چند میلیون سالمند زندگی میکنند که درصدی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.این وظیفه فرزندان سالمندان است که در خصوص پدر و مادر سالمندشان موارد مهم را بدانند.

سالمندان ویژگ

تبلیغات