ایزو ۲–۶۳۹

ISO 639-2 یا ایزو ۲–۶۳۹ رده دوم استانداردهای ایزو ۶۳۹ است که برای نامگذاری اختصاری زبان‌های شناخته شده بکار گرفته می‌شود. کلیه کدهای زبانی در این زده از سه نویسه تشکیل شده‌اند. تا کنون ۴۶۴ ورودی در فهرست کدهای ISO ۶۳۹–۲ ثبت شده‌است.

کد زبان‌های مشترک

بعضی از کدهای ایزو ۲–۶۳۹ نمایش‌گر زبان‌ها به صورت کلی هستند و این زبان‌ها به عنوان زبان‌های مشترک در نظر گرفته شده‌اند و از استاندارد ایزو ۶۳۹-۳ خارج شده‌اند.

زبان‌های با کد مشترک در ISO 639-2 به شرح زیر هستند.

کدهای زیر از ISO 639-5 حذف شده‌اند

کدهای فهرست شده در ISO 639-5 (و به عنوان کد مشترک در ISO 639-2):

کدهای خاص در ISO 639-2:

  • und undetermined (language)
  • mis uncoded language
  • mul multiple languages
  • zxx no linguistic content، not applicable

جستارهای وابسته

تبلیغات