اولین انتخاب لاله اسکندریروزنامه هفت صبح: لاله
اسکندری «اولین انتخاب» را تجربه ای جدید در کارنامه اش می داند و معتقد است این سریال علیرغم ضعف هایش توانسته مخاطب را راضی کند.

لاله اسکندری «اولین انتخاب» را تجربه ای جدید در کارنامه اش می داندو معتقد است این سریال علی رغم ضعف هایش توانسته مخاطبان را راضی کند

«اولین انتخاب» اولین تجربه لاله اسکندری در سریالی کمدی است.این سریال غیر از حاشیه هایی که از طرف برخی بازیگرانش داشت، چندان هم مورد توجه قرار نگرفته، با اینحال اسکندری از انتخابش راضی است و عقیده دارد مردم این سریال را پسندیده اند.
<
ادامه مطلب
تبلیغات