اوربان دوم

اوربان دوم
زادروز حدود ۱۰۴۲
درگذشت ۲۹ ژوئیه ۱۰۹۹
رم, ایتالیا
سال‌های فعالیت ۱۰۸۸-۱۰۹۹
نقش‌های برجسته پاپ کلیسای کاتولیک رم
پس از ویکتور سوم
پیش از پاسکال دوم


پاپ اوربان دوم(به انگلیسی: Pope Urban II)(۱۰۴۲ -۲۹ ژوئیه ۱۰۹۹) یکی از پاپهای کلیسای کاتولیک روم بود و در مارس ۱۰۸۸ به مقام پاپ رسید و در سال ۱۰۹۶ فرمان اولین جنگ صلیبی را صادر نمود

تبلیغات