انگشت‌نگاری

انگشت‌نگاری

انگشت نگاری یکی از روش‌های شناسایی انسان‌ها بر اساس ویژگی‌های بیومتریکی آنهاست. بزرگترین دلیل استفاده گسترده و عمومی از اثر انگشت بعنوان ابزار تعیین هویت این است که اثر انگشت افراد منحصربه‌فرد است و در طول عمر فرد تغییر نمی‌کند، بنابراین می‌توان از آن به عنوان یک امضا و یا ابزار تشخیص هویت استفاده کرد.

در انگشت نگاری مشخصات نقاطی که در آنها خطوط ریز انگشت با هم تلاقی داشته‌اند، انشعاب داشته‌اند و یا پایان یافته‌اند بررسی می‌شود.

جستارهای وابسته

تبلیغات