انحراف جنسی

دگرخواهی‌های جنسی
سمپ D010262

زمانی تجربه‌ای است که فرد در مواجهه با برخی موقعیت‌ها یا اشیا یا تصورات و تخیلات غیر معمولی دستخوش برانگیختگی جنسی شود به این حالت پارافیلی (به انگلیسی: paraphilia) می‌گویند. برخی از این دگرخواهی‌ها با آزار برای دیگران همراه نیست مانند علاقه فرد به برقراری رابطه جنسی با افراد مسن‌تر (پیردوستی) یا گرایش جنسی فرد به افراد عظیم‌الجثه (تنومنددوستی). برخی دگرخواهی‌های جنسی دیگر با آسیب زدن و آزار دیگران همراه است، مانند میل جنسی به کودکان یا قتل شهوتی، که در این موارد بیشتر از عنوان «انحراف جنسی» یا «نابهنجاری جنسی» استفاده می‌شود.

این مفهوم نخستین بار در سال ۱۹۲۰ و توسط ویلهم استکل روانشناس اتریشی نام‌گذاری شد.

بر سر انواع و شیوه دسته‌بندی انواع دگرخواهی‌های جنسی هنوز بحث وجود دارد. برخی منابع تعداد آن‌ها را ۵۴۹ مورد می‌دانند.

جستارهای وابسته

تبلیغات