الفبای لاتین

الفبای لاتین
نوع الفبا
زبان‌ها
دوره زمانی ~700 BC-اکنون
سیستم مادر
سیستم فرزند indirectly, the Cherokee syllabary و کادنلاYugtun script
سیستم خواهر الفبای سیریلیک
الفبای ارمنی
خط گرجی
Coptic
خط رونی
ISO 15924 Latn, 215
جهت Left-to-right
مخفف یونیکد Latin
دامنه یونیکد See Latin characters in Unicode

الفبای لاتین که الفبای رومی نیز خوانده می‌شود، پر استفاده‌ترین خط الفبایی در دنیا می‌باشد. سرچشمهٔ این خط بنا به باور پژوهندگان، به خط اقوام اتروسک که ساکنان اولیه ایتالیا بودند، مربوط می‌شود. این خط از گونه‌های غربی الفبای یونانی برگرفته شد و نخستین بار در روم باستان برای نوشتن زبان لاتین به کار رفت. پس از سدهٔ یکم پس از میلاد در الفبای لاتین قواعد زیبایی‌شناسی ویژه‌ای پدیدار گشت. این امر نخست در کتیبه‌ها و سپس با تغییرات جزیی در کتب تحقق یافت.

نگارخانه

تبلیغات