افزایش قطر بازو در کمترین زمان ممکن

آکاایران: افزایش قطر بازو در کمترین زمان ممکن
در این مقاله کریس کورمیر نگاهی دارد به برنامه تمرینی دورانی که به کمک آن توانسته بود حدود ۳ سانتی متر قطر بازوهای خود را افزیش دهد

,افزایش قطر بازو در کمترین زمان ممکن,تمرین جلوبازوی کریس کورمیر,کریس کورمیر

آکاایران: افزایش قطر بازو در کمترین زمان ممکن

زمانی که تجربه ام در مسابقات بیشتر شد شیوه تمرین خود را بر مبنای ۴ روز تمرین یک روز استراحت قرار دادم و حتی در حالی که استیل تمرینی ام بی تغییر مانده بود با توجه به اینکه یک روز به استراحتم اضافه شده بود نتایج خیلی خوبی از تمرینات خود بدست آوردم از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ دوره زمانی بود که همه چیز در بدنم تغییر پیدا کرد

من بیشتر تمرکز خو

تبلیغات