ادهم،اسطوره ای فرای مرزها

,ابراهیم بن ادهم,عرفان,تصوف,زندگینامه بزرگان دینی

ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور بن یزید بن جابر تمیمی عِجلی، عارف و زاهد قرن دوم هجری قمری است.

ولادت او را حدود 100 ق نوشته اند. در شرح حال پدر وی آورده اند که از ملوک خراسان بود. بنابراین، ابراهیم در خانواده ای مرفه به دنیا آمد و در ابتدا زندگی شاهانه ای داشت، اما پس از مدتی تارک دنیا شد و راه زهد و تجرد در پیش گرفت. داستان های بسیاری درباره ی علت و چگونگی وقوع این اتفاق در زندگی او نقل شده است. (عطار، ص 102-103)

در تذکرة الاولیا آمده است: یک شب بر تخت خفته بود. نی

ادامه مطلب
تبلیغات