ابرقاره

ابرقاره اَبَرقاره‌های دیرینه بدین‌سان بوده‌اند (فهرست هنوز کامل نیست):

منبع

مک ایودی، کالین، اطلس تاریخیِ آفریقا، ترجمهٔ فریدون فاطمی، تهران ۱۳۶۵، ص ۱۳.

<>
تبلیغات