آنگل‌ها

نقشه امپراتوری روم زیر امپراتوری هادرین (فرمانروایی از ۱۱۷ تا ۱۳۸)را نشان می‌دهد.میهن آنگلیی‌ها در ژوتلند در دانمارک امروزی مشخص است.

آنگل‌ها (به لاتین:Anglii) یکی از قبایل اصلی کنفدراسیون ژرمن‌ها بودند که در دوران پس از رومی‌ها در بریتانیا سکونت کردند. آنها چندین پادشاهی را در دوران آنگلوساکسون‌ها در انگلستان پایه گذاری کردند. نام کشور انگلستان نیز از نام آنها ریشه گرفته است. نام آنها از آنگلن بخشی در کناره دریای بالتیک گرفته شده است که اکنون شلسویگ-هولشتاین نامیده می‌شود و شمالی‌ترین نقطه در آلمان است.

نام

نام آنگل نخستین بار در زبان لاتین به عنوان آنگلیی و در ژرمانیا تاسیتوس آمده است. گمان می‌رود که از نام مکانی که در اصل از آنجا بودند گرفته شده است.

تبلیغات