آشپزی آذربایجانی

غذاهای سنتی آشپزی آذربایجان

آشپزی آذربایجانی شامل آشپزی آذربایجانی‌های ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمن‌های عراق، ترکمان‌های سوریه و مناطق آذربایجانی‌های ترکیه و آذربایجانی‌های داغستان و آذربایجانی‌های گرجستان است. گرچه در طی قرن ها، آشپزی آذربایجانی تحت تاثیر غذاهای فرهنگ های گوناگون بوده است ولی با این وجود همچنان در نوع خود خاص و متنوع است. خیلی از غذاهای فرهنگ های همسایه مردم آذربایجان نیز از آشپزی آذربایجانی تاثیر گرفته است.

نوشیدنی ها

دکه دوغ آیران در جمهوری آذربایجان
چای سیاه نوشیدنی ملی و فرهنگی مردم آذربایجان
 • آیران، یک نوع دوغ محلی در آذربایجان است که چندان تفاوتی با دوغ معمولی ندارد. در ترکیه نیز این دوغ به همین نام معروف است.
 • شووه رن
 • گلین چایی

کوکوها

 • ایشلی کوکو
 • بزکلی کوکو

فهرست انواع آش‌ها و شورباها و شیله‌ها

 • قوروتلو آش
 • تورشولو آش
 • آیران آشی
 • آش زغال اخته
 • اوماج آشی
 • داش کلم آشی
 • میوه آشی
 • سوغان شورباسی
 • سوزو شورباسی
 • اریک شورباسی
 • خاما شورباسی
 • قورما شورباسی
 • مرجیمک شیله‌سی
 • قاتیخ شورباسی ( گوزلمه)

فهرست انواع سوپ‌ها

 • آغ سوپ

فهرست انواع پلوها

 • لوبیه پیلو (لوبیا پلو)
 • مرجیمک پیلو (عدس پلو)
 • پاخلا پیلو (باقلی پلو)
 • رشته پیلو
 • قوربه تی
 • قابلی
 • دوشه مه پیلو
 • باسدیرما پیلو
 • سوزمه پیلو

فهرست انواع خوراک‌ها

 • یئتیمچه
 • داش کلم بورانی سی
 • کوفته
 • بادئمجان دولماسی
 • بیبر دولماسی
 • یاپراق دولماسی
 • کلم دولماسی
 • قارنی یارئغ
 • جئز بئز
 • کوسو
 • یئر کوکو قیقاناغی

فهرست انواع ترشی‌ها

 • سو تورشوسو
 • گول کلم تورشوسو
 • حلله
 • بیبر تورشوسو
 • سوغان تورشوسو
 • قارا بادئمجان تورشوسو

فهرست انواع چاشتها و میان وعده‌ها و دسرها

فهرست انواع نانها و شیرینی‌ها

تبلیغات