آخرین عصر یخبندان

آخرین عصر یخبندان بخبندانی است که در اواخر دورهٔ پلیستوسن (از ۱٫۸ میلیون سال تا ۱۱ هزار سال پیش) رخ داد. این یخبندان بطور تقریبی از ۷۰ هزار تا ۱۰/۵۰۰ سال پیش ادامه داشت. در طی این دوران درجه حرارت کره زمین در حدود ۷ درجه نسبت به درجهٔ کنونی کمتر بود. قاره‌ها بطور وسیعی از قشری از یخ پوشیده بودند و عمق آب دریاها بین ۱۴۰–۱۰۰ متر کمتر از عمق کنونی بود.

پانویس

تبلیغات